Informace pro pozůstalé

Nárok na volno při pohřbu

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

  • Tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  • Dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.

Přesné znění příslušného právního předpisu:

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 7. Úmrtí Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na: a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, 
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, 
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.)

Úmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb. vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.
Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.