Služby

 • Kremační obřady a pohřby do země
 • Rozloučení v smuteční obřadní síni
 • Přeprava zesnulých v ČR i zahraničí
 • Květinová výzdoba a hřbitovní doplňky
 • Doprava na smuteční obřad
 • Úprava zesnulých
 • Vyřízení vydání úmrtního listu na příslušné matrice a všech administrativních záležitostí spojených s úmrtím
 • Kopání hrobů
 • Stavby a opravy pomníků
 • Kamenické práce
 • Písmo, fotografie a obrázky na náhrobní kámen
 • Prodej ozdobných uren a příslušenství
 • Široký sortiment smutečního zboží
 • Odborné poradenství